Osnovna škola "Hunjadi Janoš"

Osnovna škola "Hunjadi Janoš"
Galerija

24.05.2017. Nagradna ekskurz. - sakupljanje otpada