Osnovna škola "Hunjadi Janoš"

Osnovna škola "Hunjadi Janoš"
Galerija

image1

13.09.2017. Izlet u organizaciji MNS

image1

01.09.2017. Prvi dan u školi, vrtiću

image1

29.06.2017. Kraj školske godine

image1

01.09.2017. Nova školska godina

image1

09.06.2017. Ispraćaj osmaka

image1

27.05.2017. Takmičenje iz folklora

image1

24.05.2017. Nagradna ekskurz. - sakupljanje otpada

image1

24.05.2017. Finale takmičenja iz ekologije

image1

14.05.2017. Međunarodno takmičenje iz hemije

image1

13.05.2017. Takmičenje negovanja mađ. istorije

image1

11.05.2017. Međunarodno takmičenje iz ekologije

image1

06.05.2017. Umetničko takmičenje

image1

29.04.2017. Karpatijski finale

image1

30.04.2017. IV Međunarodno takmič. iz matematike

image1

26.04.2017. Takmičenje iz ekologije

image1

28.04.2017. IV Susret đačke glume

image1

26.04.2017. XIII međunarodno takm. iz matematike

image1

22.04.2017. Pokrajinsko takmičenje recitatora

image1

25.04.2017. Predstava o tamburi

image1

25.04.2017. Pozivnica

image1

11.04.2017. Mala predstava na dan književnosti

image1

10.04.2017. Takmičenje iz matematike u Makošhazi

image1

09.04.2017. Okružno takmičenje iz mađ. jezika

image1

08.04.2017. Takmičenje iz pravopisa

image1

08.04.2017. Takmičenje iz engleskog jezika

image1

08.04.2017. Takmičenje iz matematike "Curie"

image1

08.04.2017. Takmičenje narodne muzike

image1

04.04.2017. Takmičenje u kuvanju u Tapiobičkeu

image1

01.04.2017. Okružno takmičenje iz hemije

image1

Obaveštenje iz zabavišta

image1

12.03.2017. Opštinsko takmičenje iz geografije

image1

25.03.2017. Okružno takmičenje iz matematike

image1

25.03.2017. Takmičenje iz ekologije

image1

25.03.2017. Okružno takmičenje iz tehničkog

image1

16.03.2017. Takmičenje iz matematike

image1

17.03.2017. Nagrada talenata

image1

11.03.2017. Opštinsko takmičenje iz tehničkog

image1

11.03.2017. Takmičenje iz hemije "Curie"

image1

10.03.2017.Takmičenje iz matematike "Zrinji I."

image1

04.03.2017. Okružno takmičenje recitatora

image1

04.03.2017. Opštinsko takmičenje iz biologije

image1

04.03.2017. XIX Međunarodno džudo takmičenje

image1

25.02.2017. Gradsko takmičenje iz matematike

image1

25.02.2017. Opštinsko takmičenje iz hemije

image1

18.02.2017. Opštinsko takmičenje recitatora

image1

11.02.2017. Takmičenje iz fizike i hemije

image1

03.02.2017. Takmičenje iz matematike

image1

2017.03.18 Opštinsko takmičenje iz mađ. jezika

image1

25.02.2017. Radovi učenika likovne sekcije

image1

Naši takmičari u toku školske godine

image1

21.02.2017. Promovisanje priručnika iz biologije

image1

17.02.2017. Takmičenje iz matematike

image1

14.02.2017. Farsang

image1

11.02.2017. Dan škole

image1

27.01.2017. Sećanje na žrtve holokausta

image1

27.01.2017. Proslava dana Svetog Save

image1

29.12.2016. Božićna predstava u pozorišnoj sali

image1

23.12.2016. Božićna predstava u katoličkoj crkv

image1

23.12.2016. Poklon sekcije iz biologije

image1

22.12.2016. Podela paketa

image1

Vršnjački tim

image1

Mikulaš-party

image1

Predavanje

image1

Sekcija iz biologije

image1

Jesen u našoj školi

image1

Izložba

Izložba naših učenika: Šinkovič Eleonora i Petrović Adam sa nastavnikom Sedlar Barna Rožom. Čestitamo njima!

image1

Halloween Party 2016