Osnovna škola "Hunjadi Janoš"

Osnovna škola "Hunjadi Janoš"
2017.06.29.

...és ezennel a 2016/2017-es tanévet bezárom.

...i sa ovim svečano zatvaram školsku godinu.